Efter en usædvanlig mørk vinterperiode har forårets konkurstal været en mere lys fortælling. I maj gik 506 virksomheder konkurs – et fald på næsten 10 procent i forhold til maj 2020. Vinterens truende konkursbølge er indtil videre udeblevet.

En markant stigning i antallet af konkurser i januar og februar fik sammen med en massiv samfundsnedlukning i begyndelsen af 2021 økonomer til at frygte en decideret konkursbølge.

Men i takt med, at samfundet er åbnet op igen, og de offentlige pengekasser stadig er helt åbne, virker det som om, at konkursspøgelset er drevet over.

Helt nye tal for maj viser, at 506 virksomheder gik konkurs mod 560 for et år siden – vel at mærke en måned, der var præget af store nedlukninger for blandt andet skifteretterne. Samtidig er majs konkurstal endda kunstigt højt på grund af, at en enkelt person er gået konkurs med et anseeligt antal IVS-selskaber i måneden.

– Den positive udvikling fra de foregående par måneder fortsætter, og optimismen i erhvervslivet spirer lige nu. Efter vinterens mange konkurser er det en overordentlig god nyhed, at antallet af konkurser falder markant igen i maj, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, der har analyseret tallene.

Bliver pengekassen fyldt i tide?

– Ligesom det var vanskeligt at konkludere endegyldigt ud fra konkurstallene i begyndelsen af året, kan vi ikke ud fra en enkelt måneds tal konkludere, at vi er ude af en potentiel krise. Corona-nedlukningerne har tæret på mange virksomheders likviditetsreserver, men med den økonomiske optimisme og forbrugsiver er der nok mange brancher, der går gode måneder i møde. Spørgsmålet er så, om de mest pressede virksomheder kan nå at få fyldt pengekasserne tilstrækkeligt op, når det offentliges hjælpepakker skal betales tilbage, noterer Bo Rasmussen.

Især i det nuværende forretningsmiljø er det ifølge Bo Rasmussen vigtigt for virksomheder at have fokus på gældsinddrivelse og kreditvurdering, fordi der er udvalgte brancher og kunder, der er pressede.

Ifølge Experian-direktøren er der ligesom de foregående måneder fortsat en del konkurser blandt IVS’er, der reelt ikke har været aktive virksomheder med omsætning. IVS’er skal senest til efteråret omdannes til en anden virksomhedsform eller lade sig tvangsopløse med efterfølgende konkurs.

De årlige konkurstal viser, at der fra juni 2020 til og med maj 2021 har været 7.500 konkurser i Danmark, mens der fra juni 2019 til og med maj 2020 var 6.832 konkurser. Det svarer til, at der trods alt har været en årlig stigning på næsten 10 procent.

Foto: ABW