Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunernes regnskaber for 2022.

Kommunernes regnskaber viser, at kommunerne brugte 280,7 mia. kr. på service sidste år. Dermed holder de sig inden for budgetterne, når der tages højde for meropgaver vedr. tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine og COVID-19. Kommunerne realiserede i 2022 anlægsinvesteringer for 21,6 mia. kr., hvilket er 1,6 mia. kr. mere end budgetteret.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Kommunerne har i 2022 løftet nogle store opgaver i en ekstraordinær situation. Først med håndteringen af COVID-19 og siden modtagelsen af fordrevne fra krigen i Ukraine. Samtidig holder kommunerne sig som forventet inden for servicerammen. Det viser, at kommunerne påtager sig et vigtigt ansvar, som jeg gerne vil kvittere for.

Jeg ser derimod med stor alvor på, at kommunerne overskrider de budgetterede rammer for anlæg. Overskridelsen svækker troværdigheden om de aftalte anlægsrammer.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Jeg vil gerne anerkende kommunernes store indsats for at overholde servicerammen. Kommunerne har også i 2022 skullet løfte helt ekstraordinære opgaver.

En overskridelse af anlægsbudgetterne med 1,6 mia. kr. er imidlertid ikke tilfredsstillende. Vi skal kunne stole på, at de rammer, vi sammen aftaler, også bliver overholdt.

Foto: ABW

Kilde.