Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed giver et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne.

Kommunen er den offentlige myndighed, som virksomhederne oftest er i kontakt med. Kommunen har derfor stor betydning for, hvor nemt og attraktivt det er at drive virksomhed i Danmark. Dansk Byggeri rangordner, hvor det er lettest og sværest at drive virksomhed i Danmark. Analysen er afsluttet 20. juni 2019

Hent rapporten

Kortlægning af erhvervsvilkår
For at få et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne, har de kortlagt kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse. Analysen er bygget op af 23 indikatorer, som alle siger noget om, hvordan det er at drive virksomhed i den enkelte kommune. Derefter er kommunerne inddelt i en samlet rangering fra 1 til 98.

Dansk Byggeri håber, at kommunerne vil søge inspiration i analysen og bruge den til at lære af hinanden, så vi sammen kan skabe endnu bedre vilkår for at drive virksomhed.