Kender du en frivillig ildsjæl indenfor det frivillige sociale område?

Kalundborg Kommune uddeler Frivilligprisen til ildsjæle, som en anerkendelse for en særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde. Prisen vil blive overrakt i forbindelse med Frivillig Fredag den 27. september 2019.

Prisen kan tildeles ildsjæle fra Kalundborg Kommune, der udfører frivilligt socialt arbejde, både enkeltpersoner eller foreninger/grupper af frivillige. Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.

Prismodtageren skal have gjort sig bemærket ved en ekstraordinær indsats. En indsats enten som frivillig i aktiviteter eller i bestyrelsesarbejde mv. inden for det frivillige sociale arbejde.

Som eksempler kan nævnes, at personen/foreningen har:

  • Styrket livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker i særlige vanskelige kår
  • Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
  • Fremmet samarbejde i den frivillige sociale verden
  • Øget engagementet blandt frivillige

Prisen udgør kr. 3.000,- og beløbet skal gå til aktiviteter/arrangementer i den pågældende forening/gruppe, hvor prismodtageren udfører frivilligt socialt arbejde.

Foreninger, frivillige grupper, enkeltpersoner, kommunalbestyrelsen og Netværket for frivilligt socialt arbejde kan indstille personer/foreninger. Indstillingen skal indeholde navn, adresse og telefonnummer på den/dem der skal indstilles samt en begrundelse for indstilling. Indstillingen skal ligeledes indeholde navn, adresse og tlf. nr. på den der indstiller. Indstillinger skal sendes pr. mail til: frivillig@kalundborg.dk senest den 17. september 2019. Ved spørgsmål kontakt Frivillighedskonsulent på ovenstående mail eller tlf. 59 53 53 17.

Prismodtageren vil blive udpeget af Indstillingsudvalget.

Læs endnu mere på kommunens hjemmeside.