Kommunalbestyrelsen vedtog forlede, at det også fremover vil være kommunens egen entreprenørafdeling, Entreprenørservice, der passer grønne områder og holder gaderne rene.

Kalundborg Kommune har undersøgt pris og kvalitet på vej- og parkområdet ved at konkurrenceudsætte området, der omfatter de fleste af kommunens entreprenøropgaver. Det drejer sig blandt andet om pleje af grønne områder, renhold, gadefejning, brøndtømning, belægningsopgaver og vejafvandingsopgaver.

– Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det bedste for både økonomi og kvalitet er at fortsætte med Entreprenørservice og opnå en årlig besparelse på området på 7-8 procent. Juridisk betyder det, at vi annullerer tilbudsindhentningen for så vidt angår fire af de i alt fem delaftaler. Reelt betyder det, at vores egen entreprenørservice har vundet opgaven, siger borgmester Martin Damm.

Både store og små entreprenørvirksomheder har haft mulighed for at afgive tilbud på opgaverne på vej- og parkområdet, fordi tilbudsindhentningen har været opdelt i fem mindre delaftaler. Kommunen har valgt, at tilbudsgiverne sammen med pris skulle aflevere en beskrivelse af deres intentioner i forhold til samarbejde og effektivisering samt tanker i forhold til at understøtte kommunens vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og etablere virksomhed.

– En række eksterne entreprenører har afgivet tilbud og medvirket til at gøre konkurrencen særdeles skarp. Vi har opnået et godt grundlag for den fremtidige opgaveløsning, forventningsafstemning og økonomi på området, siger borgmester Martin Damm.

Ny forbedret styring af opgaver
Kommunens egen entreprenørafdeling har afgivet kontrolbud på helt samme vilkår som eksterne tilbudsgivere. Kommunens administration har sammen med en juridisk rådgiver evalueret de indkomne tilbud, og på den baggrund har Kommunalbestyrelsen vurderet, at det er mest fordelagtigt at fortsætte med kommunens egen entreprenørafdeling.

– Vi oplever, at der har været en meget professionel tilbudsgivning, både fra de private tilbudsgivere og fra vores egen entreprenørafdeling, siger formanden for Teknik og Miljøudvalget Svend Erik Autzen.

I forbindelse med forberedelserne af kontrolbuddet har Entreprenørservice arbejdet med både effektivisering og en ny tilgang til opgaveløsningen, der vil betyde, at vej- og parkområdet fra 1. april styrer efter en mere kontraktorienteret model. Svend Erik Autzen vurderer, at driften bliver mere effektiv med den nye ramme for opgaveløsningen på vej- og parkområdet:

– Vi regner med, at borgerne vil opleve en fortsat forbedring på området, og vi vil selvfølgelig følge op på de nye aftaler.

En af de fem delaftaler omhandler tømning af vejbrønde. Det er ikke en opgave, Kalundborg Kommune selv kan løse. Her har Kommunalbestyrelsen valgt at gå i kontraktforhandlinger med firmaet Dan Sweep.