Kommunalbestyrelsen-2014_2017Kommunalbestyrelsen holder som hovedregel møde den 4. onsdag i måneden – dog med undtagelse af marts, juni, august og november, hvor møderne holdes den 5. onsdag i måneden, samt december, hvor mødet holdes den 3. onsdag i måneden.

Endvidere er juli måned mødefri.

Møderne, der starter kl. 17.00, holdes i Rådssalen på Rådhuset, Holbækvej 141B, Kalundborg.

Forud for møderne vil mødetidspunktet blive annonceret i kommunens fællesannonce i ugeavisen KalundborgNyt.

Dagsorden kan ses på kommunens hjemmeside samt i Borgerservice og på bibliotekerne ca. 4 hverdage før mødet. Referat kan ses samme steder dagen efter mødet.

Kommunalbestyrelsesmødet kan også ses direkte på tv via kommunens hjemmeside www.kalundborg.dk

Dagen efter mødet vil det være muligt, ligeledes via kommunens hjemmeside, at se enten hele mødet i sin fulde længde eller bare at se et enkelt punkt.