Kommunalbestyrelsen 2014_2017

Havnepark, bevillinger og fordeling af midler er blandt punkter på dagsorden.

Dagsorden 16-12-2015  

1. Bemærkninger til dagsordenen

2. Meddelelser

3. Status på flygtningeområdet

4. Forslag om udvidelse af den politiske styregruppe vedrørende Bynær Havnepark i Kalundborg

5. Indstilling af nyt medlem til VisitVestsjællands bestyrelse

6. Bynær Havnepark, godkendelse af Kommisorium

7. Ansøgning om godkendelse af helhedsplan og skema A – Boligselskabet for Høng og Omegn

8. Ansøgning om negativ tillægsbevilling – tilbagebetaling af kapitaltilførsel – Fællesorganisationens Boligforening

9. Køb og salg af faste ejendomme og grunde – tillægsbevilling 2015

10. CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed. 2013 og 2014-opgørelse.

11. Frigivelse af anlægsbevilling til vejkapitalanalyse af byveje i 2016

12. Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding i 2016

13. Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2016

14. Godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ for Kalundborg Kommune

15. Frivilligt socialt arbejde – fordeling af § 18 midler 2016

16. Fordeling af § 18 midler på integrationsområdet for 2016

17. Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede Personlig Assistance)

18. Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet

19. Beslutning om bevillingsforhold vedr. Vestsjællands Brandvæsen

Lukket punkt
20. Meddelelser lukket møde

Lukket punkt
21. Erhvervelse af ejendom

Lukket punkt
22. Erhvervelse af ejendom

Tid og sted
www.dit-kalundborg.dk