Kalundborg Kommune inviterer offentligheden til at komme med idéer og forslag til navngivning af følgende nye vejstrækninger i Kalundborg:

Som følge af den nye vej Herredsåsen skal en del af Bakkevangen (Bakkevangen nr. 14, 16, 18, 20, 50, 52, 54, 56) ændre vejnavn.

Ny vejstrækning i forlængelse af Asnæsvej skal have tildelt et vejnavn. Der er stillet forslag om ”Asnæs Havnevej”.

Nye veje kan navngives ud fra historiske og geografiske betegnelser i området, de kan navngives efter personer og de kan navngives på grundlag af temaer, eksempelvis fuglearter.

Et vejnavn, som allerede findes inden for et postnummer, må ikke fastsættes for en anden vej inden for samme postnummer.

Et vejnavn kan sammensættes af indtil 40 tegn. Forkortelser i vejnavne bør så vidt muligt undgås.

Har du et godt forslag kan du sende det til Kalundborg Kommune på e-mail: dto@kalundborg.dk eller til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, så det er fremme senest den 10. december 2019.

Læs mere her

Foto: ABW