Kalundborg Kommune inviterer offentligheden til at komme med ideer og forslag til navngivning af følgende nye vejstrækninger i Kalundborg:

• Forbindelsen mellem Rynkevangen-Stejlhøj (Station Biotekbyen Kalundborg øst).
• Forbindelsen mellem Asnæsvej (Genbrugsstationen) og Langagervej (Engvejskvarteret) samt forlængelse af Flakager med tilslutning til Asnæsvej-Langagervej.
• Forlængelsen af Klosterparkvej, Herredsåsen

Om nye vejnavne
Nye veje kan navngives ud fra historiske og geografiske betegnelser i området, de kan navngives efter personer, og de kan navngives på grundlag af temaer – eksempelvis fuglearter.

Foto: ABW

Et vejnavn, som allerede findes inden for et postnummer, må ikke fastsættes for en anden vej inden for samme postnummer.

Et vejnavn kan sammensættes af indtil 40 tegn. Forkortelser i vejnavne bør så vidt muligt undgås.

Høringsfrist
Har du et godt forslag, kan du sende det til Kalundborg Kommune på e-mail: dto@kalundborg.dk eller til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.

De skal have dine forslag senest mandag den 13. maj 2019.