PlanEnergi har på vegne af Egemarke Gods ansøgt Kalundborg Kommune om mulighed for at etablere et større solcelleanlæg på en del af godsets jorde, oplyser Kalundborg Kommune.
Egemarke Gods ønsker at etablere et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Det ansøgte forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der kan give afsæt for en lokalplan.

Ideer og forslag
Kalundborg Kommune inviterer borgere og myndigheder til at komme med ideer og forslag til planlægningen. Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver projektet nærmere.

Kalundborg Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre arbejde med at vurdere projektet.

For mere information samt kontakt oplysning klik her.

Foto: ABW