En tæt dialog med erhvervet og flere klimavenlige fødevarer er en forudsætning for at styrke naturen og give biodiversitet bedre vilkår i Danmark. 

Regeringen begyndte arbejdet med den kommende Natur- og Biodiversitetspakke mandag den 4. november, hvor Statsminister Mette Frederiksen havde indkaldt til opstartsmøde på Marienborg.

Dansk Akvakultur, der repræsenterer det samlede danske opdrætserhverv for fisk og skaldyr, ønsker et bredt samarbejde om at sikre biodiversiteten bedre vilkår i Danmark:

”Dansk Akvakultur vil gerne takke Statsministeren for invitationen. Vi har mange fælles, grønne interesser med regeringen, blandt andet omkring økologi, biodiversitet og bæredygtig fødevareproduktion. Derfor glæder det os, at Statsministeren lægger op til tæt dialog og samarbejde, og vi ser frem til at inspirere og bidrage til at styrke rammerne for den danske natur”, siger Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard, direktør for Musholm A/S.

Foto: ABW

Respekt og hensyn er omdrejningspunkterne
Dansk Akvakultur mener, at de kan bidrage med vitale indspark til den Natur- og Biodiversitetspakken, da både dambrugs- og havbrugsproduktion foregår i tæt samspil med naturen. Det stiller ifølge Niels Dalsgaard store krav til erhvervet i det daglige arbejde:

Det danske opdrætserhverv er helt tæt på naturen, når vi producerer fødevarer til Danmark og udlandet, og det forpligter til, at vores erhverv forvalter naturen med største respekt og hensyn både på land og til vands. En bæredygtig natur kræver, at vi i erhvervene forvalter den bæredygtigt, siger Niels Dalsgaard.

Han henviser til, at de fleste af Dansk Akvakulturs medlemmer er placeret i landdistrikter og derfor har erfaring med erhvervsudvikling i naturområder og på mindre fiskerihavne:

”Vores dambrug og landbaserede anlæg er ofte placeret på naturrige landarealer, som vi forvalter efter bedste evne, og vi er altid nysgerrige efter, hvordan vi kan skabe endnu bedre harmoni mellem vores erhverv og den natur vi er afhængige af for at kunne eksistere. Det gælder også på havet for vores havbrug og muslingeopdræt, hvor den bedste tilstand i naturens eget kredsløb skaber rammerne for vores arbejde,” siger Niels Dalsgaard.