På opfordring af Dit Kalundborg fortæller Søren Juul, formand for menighedsrådet, om sit engagement i menighedsrådet. Du kan også se en oversigt over kommende aktiviteter:

(9) Søren JuulJeg blev medlem i Vor Frue sogns menighedsråd i efteråret 2004. Jeg blev spurgt om jeg ville stille op af en tidligere kollega, der var medlem. I løbet af 2005 blev jeg konstitueret og senere valgt som næstformand, fordi den tidligere næstformand blev syg og døde. Efter valget i 2008 blev jeg valgt til formand og genvalgt i 2012.

Kirken har spillet en vigtig rolle i mit liv, og det faldt mig derfor naturligt at gå ind i menighedsrådet og spille en rolle for kirken her hvor jeg bor.

Det er menighedsrådets opgave at drive Vor Frue Kirke. Folkekirken er en del af staten og det betyder, at menighedsrådet er ansættelsesmyndighed for kirkens ansatte, ligesom det er rådets ansvar, at der skabes de bedst mulige vilkår for udbredelsen af det kristne budskab primært under søndagens højmesser. Hertil kommer kirkens kerneydelser – dåb, konfirmation, bryllup, begravelse.

Det er menighedsrådets hensigt at være ’kirke til tiden’, hvilket bl.a. betyder at Vor Frue involverer sig i en række aktiviteter af musikalsk og kulturel karakter ud over det rent kirkelige.

Vor Frue har således et rigt musikliv – ikke mindst igennem kirkens ungdomskor, der synger for hver søndag samt optræder til diverse koncerter. Folkekoret består af frivillige korsangere – de optræder især i forbindelse med kirkens arrangementer i forbindelse med fejringen af høstgudstjenesten i september samt 4. maj og Grundlovsdag. Vor Frue Vokalensemble er en lille gruppe sangere, der optræder ved særlige lejligheder.

Der arrangeres tillige koncerter i samarbejde med andre musikudøvere – f.eks. har Kalundborg Jazzklub en årlig koncert, sangkoret Asta Basta øver ofte i kirken og Kalundborg Organum Ensemble har månedlige meditationsaftener, hvor de optræder med middelalderlig munkesang.

vor frue kirke3Kirkens klokkespil spiller automatisk 4 gange dagligt, og der er flere klokkekoncerter årligt. Klokkespillet blev produceret til Vor Frue af klokkestøberiet Paccard i Frankrig i 2013. Det var en gave til kirken fra Finn Assens, Kalundborg.

I ca. 20 år har Vor Frue sammen med Folkeuniversitetet arrangeret foredragsrækker i vores Kirkehøjskole omkring temaer, hvori kristendommen indgår. Temaet i sæsonen 2015/16 var om forholdet imellem ’orgel og alter’ eller om musikkens funktion i kirkerummet. I næste sæson vil det centrale tema være Luther og reformationen, der fejrer 500 års jubilæum i 2017.

Seks gange i løbet af sæsonen kan man høre foredragsholdere, der belyser forskellige sider af det centrale tema. Den kan være historikere, præster, musikere, kunsthistorikere eller litteraturforskere.

Endvidere samarbejder Vor Frue med nabokirkerne primært i Raklev og Aarby om aktiviteter som Sommerkirke for 9 – 13 årige i begyndelsen af august, sognemedhjælper til arrangementer for juniorkonfirmander og babysalmesang, gudstjenester på 2. helligdage og temaaftener i ’Kirkens åbne vindue’ m. oplæg og debatter samt ’Imellem himmel og jord’ med kaffe og samvær omkring en vært eller en foredragsholder på onsdag eftermiddage.

Det er muligt at bestille en omvisning i kirken og høre nærmere om kirkens tilblivelseshistorie og de værdier, der var afgørende for Vor Frues helt specielle arkitektur”. Læs mere her.

I den kommende tid sker følgende – ud over den ugentlige højmesse søndage kl. 10:00:

Søndag d. 19.06.: Sogneudflugt efter højmessen til Bistrup Kirke og Korsbæk på Bakken
Tirsdag d. 28.06.: Orgelkoncert med den tyske organist Hartwig Barte-Hanssen (kl. 19:00)
Tirsdag d. 26.07.: Klokkekoncert v. klokkenist Chr. Hauskov (kl. 12:00)
Torsdag d. 28.07.: Sommerkoncert v. operasanger Andreas Bigum (kl. 12:00)
Tirsdag d. 26. til og med søndag d. 31.07. kl. 10 – 16: Mini Café i Kirkeladen og kirkens haver. Frivillige serverer hjemmebag og lagkage samt kaffe, te, saft og sodavand til rimelige priser.
Al overskud går til Danmissions projekt for forældreløse børn i Tanzania.
Dagligt kl. 11:00 undtagen søndag – omvisning – kr. 25.
Mandag d. 01.08. til onsdag d. 03.08.: Sommerkirke for 9 – 13 årige i Raklev sognhus. (kr. 85)
Mandag d. 15.08.: Krydstogtkoncert v. Vor Frue Vokalensemble (kl. 12:00)
Tirsdag d. 13.09.: Orienterings-og opstillingsmøde til årets valg til menighedsrådet. Alle er velkomne. Medlemmer af folkekirken har opstillings-og stemmeret. Kirkeladen (kl. 19:00).
Lørdag d. 17.09.: Kirkehøjskolen. Foredrag om de historiske forudsætninger for Luthers reformation v. lektor Søren Juul. (Kalundborg Gymnasium, kl. 10:00). Kr. 80.
Tirsdag d. 27.09.: Ulvetime – kirke i børnehøjde (kl. 17:00). Derefter fællesspisning i Kirkeladen (kr. 25 for voksne).
Tirsdag d. 25.10.: Ulvetime – kirke i børnehøjde (kl. 17:00). Derefter fællesspisning i Kirkeladen (kr. 25 for voksne).
Lørdag d. 29.10.: Kirkehøjskole. Foredrag om ’Reformationens kvinder’ v. dr. phil. Grethe Jacobsen. (Kalundborg Gymnasium, kl. 10:00). Kr. 80. Vor Frue Kirkes Facebookside .

Søren Juul,
fmd. f. menighedsrådet,
Vor Frue, Kalundborg