Igennem et forløb med Skolestyrken har Kirke-Helsinge Skole sat bedre skoletrivsel på programmet. I løbet af indsatsen har skolen opnået flere værktøjer til at forebygge og håndtere mobning.

Kirke-Helsinge Skole har et mål om at styrke trivslen og forbygge og håndtere mobning på skolen.

De har derfor indgået i et forløb med Skolestyrken, som er et nyt skoletrivselsprogram.

”Det er så vigtigt at styrke de indsatser, som Kirke-Helsinge Skole gør for eleverne og fællesskabet i hverdagen”, udtaler skolebestyrelsesformand Mette Jones og fortsætter:
”Igennem et skoletrivselsprogram kan skolen blive endnu klogere på at tænke trivsel ind i undervisningen. For når eleverne trives, så styrker det også deres personlige og sociale udvikling”.
Skoletrivselsprogrammet er udviklet af ”Alliancen mod mobning”, der består af Børns Vilkår, Mary Fonden og Red Barnet.

Trivsel på alle klassetrin

Skolestyrken har taget udgangspunkt i Kirke-Helsinge Skoles nuværende arbejde med klassetrivsel, forebyggelse og håndtering af mobning. Med udgangspunkt i det gode arbejde, som skolen allerede gør, har Skolestyrken bygget videre på deres indsats.

”I stedet for at udpege mobbere og ofre, og forsøge at slukke mobbebrande, skal vi styrke fællesskabet og trivslen i klasserne som helhed”, udtaler konstitueret skoleleder på Kirke-Helsinge
Skole, Vibeke Johansen og fortsætter:

”Det går nemlig ud over alle i klassen, hvis der er mobning, og derfor må alle inddrages for at skabe
en mobbefri klassekultur”.

Kirke-Helsinge Skole har arbejdet med et særligt fokus på de voksne rollemodeller. I den forbindelse blev der set på trivslen på alle klassetrin og specifikt i elevrådet.
Igennem forløbet med Skolestyrken, blev der uddannet fem ressourcepersoner, som skal hjælpe det øvrige personale med at fremme trivsel og håndtere mobning.

En klar antimobningsstrategi

Nu står Kirke-Helsinge Skole med et helt klart beredskab, og alle ansatte ved præcis hvad deres rolle er i forhold til at håndtere mobning.
Skolen har indtil videre oplevet en positiv fremgang af indsatsen og dens virkning blandt personalet.
Arbejdet med trivslen igennem Skolestyrkens tilgange skal fortsætte ind i skoleåret 2022/2023.

Pressefoto