Kan olie være ’grøn’, og hvordan brander man en virksomhed, der beskæftiger sig med olie? Det er blot to af de spørgsmål eleverne fra 8.årgang på Skolen på Herredsåsen skal forsøge at besvare i samarbejde med virksomheden AVISTA Green.

 Gennem de næste otte uger skal eleverne fra 8. årgang fra Skolen på Herredsåsen i den nordlige del af Kalundborg Kommune arbejde med spildoliens vej fra restprodukt til ny baseolie, der kan tilsættes additiver for så at blive til ny smøreolie. Forløbet blev skudt i gang med et besøg på AVISTA Greens raffinaderi på havnen i Kalundborg. Der fik eleverne vist spildoliens rejse fra modtagelsen på kajanlægget til analyse af det færdige genbrugsprodukt.

Ud over at vurdere, hvorvidt en olie kan være ’grøn’, og om det gavner miljøet at forarbejde importeret spildolie, skal eleverne også undersøge, hvordan man bedst markedsfører en virksomhed, der beskæftiger sig med fossile restprodukter:

Vi har ikke historik for skolesamarbejder som dette, men det er spændende at prøve det af”, fortæller Eva Malling, Head of People and Culture, i AVISTA Green og fortsætter:

Vi vil gerne give eleverne en erhvervsindsigt i vores branche, for når man kører forbi vores raffinaderi, tænker man måske ikke så meget over, hvad det er, vi rent faktisk laver derinde på ’rumstationen’. Så det handler om at give eleverne et indtryk af virksomheden og de muligheder, de har, når de er færdige med skolen. Det er altid fedt, når skolerne generelt kommer ud i virkeligheden, og forhåbentlig sender vi eleverne tilbage på Herredsåsen med er en øget interesse for at gøre noget godt for miljøet”.

Undervisningsforløbet, der har fået navnet Hasta l’AVISTA Baby, er en del af LEAPS-skolens tiltag for at gøre eleverne bevidste om de mange forskellige uddannelser og jobs, der åbner sig efter folkeskolen. For Alexander Andersen fra 8.c har det været særligt godt med rundvisningen, fordi det gør det lettere at forstå, hvordan virksomheden arbejder:

Det har været spændende at se anlægget, og det var spændende at høre, hvordan de laver spildolien om til nye produkter, de kan sælge. Det var også fascinerende at se kontrolrummet, hvor de styrer det hele fra. Under besøget har vi fået mere at vide om virksomheden og arbejdet, så vi lettere kan besvare vores spørgsmål i forløbet”, fortæller han.

Viser det branchen kan

Tom Sørensen er operatør på AVISTA Greens raffinaderi i Kalundborg, og han var med til at vise eleverne rundt på anlægget, for det er vigtigt ikke kun at fortælle og forklare, men også at vise og se, mener han:

Det er vigtigt at sætte fokus på recycling, så hvis vi kan gøre de unge interesseret i genbrug og denne branche, så er godt. Det vigtigste er, at de unge får en forståelse for, hvad der sker med den olie, der kommer fra de knallerter, de måske har stående i garagen derhjemme”, og samme tanker går igen hos Jonathan Schubert, der er matematiklærer i 8.c:

Det giver nogle andre muligheder for undervisning, når vi samarbejder med virksomheder som AVISTA Green, der har en særlig profil. Det er en fed proces, hvor vi som lærere skal tænke over, hvordan vores fag kan spille sammen, når AVISTA Green er vores fælles udgangspunkt. På den måde bliver det meget virkelighedsnært, så eleverne kan se, hvordan fagene bruges i praksis”, afslutter han.

 


Fotos: Kalundborg Kommune