Fri af siloens skygge

I 1958 opførte DLG en silo på havnen i Kalundborg. Siloens beliggenhed lige foran det tidligere Grand Hotel, en flot og markant bygning, og de smalle stræder, der forbinder byen med havnen, har i mange år forhindret, at Kalundborg rigtigt kunne åbne- og orientere sig mod havnen og vandet.

Foto: Kalundborg Kommune
Foto: Kalundborg Kommune

Nu er siloen væk.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplanen vedtaget, at arealerne i den gamle Vesthavn ændres fra havne-/erhvervsarealer til arealer, som har en mere offentlig karakter for at understøtte udviklingen af Kalundborg by samt kobling mellem by og havn. I kommuneplanen nævnes at områdets anvendelse skal ændres til havnepark som et offentligt rekreativt område med publikumsorienterede funktioner. Det er et ønske, at dette bynære havneareal bliver en integreret del af byen med mulighed for et offentligt rum, hvor publikum kan komme helt ud til havnefronten. Dette tiltag er en indsats, som skal være med til at gøre det mere attraktivt for bosiddende, tilflyttere og ikke mindst turister. (Kalundborg Kommune)

Det første borgermøde om Bynær Havnepark blev holdt d. 14/4 2015, og siden er det gået stærkt med at fylde arealet med inventar og aktiviteter.

Vores fotograf, Anne Beth Witte, har nedenfor dokumenteret, hvilket attraktivt areal, der nu har erstattet “skyggen” fra siloen.