Forældre har en vigtig rolle for unges valg af uddannelse. På Kalundborg Uddannelsesmesse kan forældre få viden og ny inspiration til snakke om fremtiden med deres unge.

Onsdag den 16. november 2022 inviteres alle forældre til Kalundborg Uddannelsesmesse, som foregår i Kalundborg Hallerne fra kl. 14-17. Arrangementet er gratis.
”Messen giver forældre og deres unge en god mulighed for at blive klogere på, hvad de forskellige uddannelser handler om og få indsigt i, hvad det er for et arbejde, der venter på den
anden side. Vi håber at se rigtig mange forældre og unge på messen til en inspirationsrig eftermiddag,” sige Lise Christine Lykke Vad projektleder for Kalundborg Uddannelsesmesse.
Uddannelsesvejledere, uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder vil under messen være klar til at svare på spørgsmål og fortælle om de mange uddannelses- og karrieremuligheder,
der er i Kalundborg og omegn.

Forældre spiller en vigtig rolle i forbindelse med studievalg

Mange unge er i tvivl om hvad de skal vælge, og det er helt normalt. Som forældre kan man hjælpe med at støtte de unge til at være nysgerrige og søge viden. Hvis man som forælder,
ikke har et overblik over de forskellige indgange til uddannelser og jobs, så kan det blive meget vanskeligt at guide de unge i deres uddannelsesvalg. På Kalundborg uddannelsesmesse har alle
muligheden for at få opdateret deres viden om de lokale uddannelses- og jobmuligheder.
”Vi ved, at uddannelsesvalg er påvirket af unges egne forventninger, erfaringer og interesser, men også af forældrene. Derfor håber vi at se så mange forældre som muligt, så de også føler
sig klædt godt på til at støtte deres børn i overvejelserne om uddannelse og næste skridt på vejen”, udtaler Trine Jacobsen UU-vejleder i Kalundborg Kommune.
Vi spørger Trine, om hun har nogle tips til forældre med unge på vej mod uddannelsesvalg og til det kommer her tre tips til forældre:

Tip 1 – Vær Nysgerrig sammen

Det er en god idé, at unge får mulighed for at forholde sig undersøgende og nysgerrigt til forskellige uddannelser og ikke kun går i én retning – det hjælper også med til ikke at være
dømmende overfor kammeraters valg af uddannelse.

Tip 2 – Interesser og drømme i fokus

Det er helt almindeligt, at dit barn kan være usikker på, hvad han/hun vil. Det betyder ikke, du skal komme med svaret, men at I kan være undersøgende sammen. Det er vigtigt at støtte den
unge, også selvom de går en vej, du ikke umiddelbart kan se det fornuftige i. Det er en proces, hvor der er brug for at lære nye sider af sig selv at kende. Derfor bør jeres snak også handle
om interesser og drømme.

Tip 3 – Søg viden og del egne fortællinger

I dag er uddannelsessystemet ikke det samme, som dengang du som forælder skulle træffe dit valg, derfor – søg viden, del din egen vej til uddannelse og job, eller spørg andre voksne i
vennekredsen. Uddannelse kan føles som en meget stor beslutning og både børn og forældre skal huske, at det kun er første skridt efter grundskolen, der vælges.

Fakta om uddannelsesmessen

• Kalundborg Uddannelsesmesse afholdes den 16. november kl. 14-17, for forældre og alle unge, i Kalundborghallerne.
• Kalundborg Uddannelsesmesse arrangeres i et samarbejde mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Kommunens Uddannelsesvejledning i UU.
• Der forventes op mod 1000 besøgende i løbet af dagen.
• Der er tilmeldt 33 udstillere, både ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og virksomheder.
• Læs mere på www.kalundborg.dk/uddannelsesmesse

Pressefoto