I alt 21.000 børn fra vuggestue til 9. klasse har indtil nu mødt kunst og kultur og udfordret deres fantasi sammen med professionelle kunstnere i et fælles kulturforløb i seks sjællandske kommuner. Børnene spiller musik og teater, maler, skriver og danser. Lærere og pædagoger får nye redskaber og metoder. Og forskere indsamler vigtig viden om, hvordan vi kan få mere fantasi ind i undervisningen.

Det er et led i den store og ambitiøse kultursatsning Kumult!, som Kalundborg kommune sammen med de øvrige fem kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er i færd med at udbrede til alle daginstitutioner og kommuneskoler. Målet er, at 26.000 børn og unge hvert år deltager i kulturforløb med forskellige kunstarter.

Leder af musisk Skole, Heidi Holme Bjerborg, er projektleder i Kalundborg kommune for KUMULT, udtaler:
Jeg finder det sindssygt værdifuldt, at det bærende element i forløbene netop er den skabende tilgang. Det er SÅ udviklende for børnenes kreativitet, at de oplever et trygt og professionelt rum, hvor de kan udfolde sig kunstnerisk ved at afprøve, eksperimentere og lege med egne idéer og fantasi i samspil med en kunstner.
Heidi fortsætter: ”Det er utrolig vigtigt med tiltag, der kan give sammenhæng mellem dagtilbudsliv, skoleliv og fritidsliv. I kulturregionen formår vi at arbejde sammen om at skabe og synliggøre sammenhæng for børnene og de unge, så de oplever, at hvis de gerne vil fordybe sig i kunstneriske udfoldelsesmuligheder, så er der en mulighed for det, f.eks. i deres fritid på Musisk Skole, som har tilbud af høj kunstnerisk og pædagogisk kvalitet. ”

KUMULT følges af en gruppe forskere ledet af professor Lene Tanggaard, rektor ved Designskolen i Kolding, som siger:
”I den kunstneriske måde at arbejde på er der ikke noget, der er rigtigt og forkert. Børnene lærer at udforske og eksperimentere – det handler om processen og ikke om resultatet. Børnene får tillid til, at de godt kan, og det får flere børn til at være med i klassen, så vi får en skole med plads til alle.”

Med til at udvikle skole og dagtilbud
Det er ikke kun børnene, der får sat gang i fantasien og kreativiteten. Det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger og kunstnere betyder, at den legende og procesorienterede tilgang også bliver brugt i den fagfaglige undervisning og den pædagogiske tilgang.

”For os er det vigtigt at vores børn og unge får muligheden for at udvikle kreativiteten og sætte gang i fantasien. Det har værdi i sig selv, men også kompetencer som der i høj grad er brug for på fremtidens arbejdsmarked, ”siger Kalundborg Kommunes formand for Kultur- og Fritidsudvalget Hans Munk og fortsætter: ”Derfor er vi glade for at Kulturregion Midt og Vestsjælland har sat gang i Kumult og at vores tætte samarbejdskommuner også deltager aktivt i opgaven med at klæde børn og unge på til fremtiden.”

Om Kumult
• Kumult! er sat i gang af Kulturregionen, og er under implementering på andet projekt-år i hver enkelt af de øvrige fem deltagende kommuner: Slagelse, Odsherred, Ringsted, Sorø og Kalundborg.
• I skoleåret 2022-2023 deltager 21.500 børn og unge, 590 lærere, 600 pædagoger, 70 kunstnere og 16 kulturinstitutioner fordelt på 1000 skoleklasser/dagtilbudshold.
• Fra skoleåret 2023-2024 vil Kumult! ramme 26.000 børn i de seks kommuner og involvere børn fra 0 år og op til 9. klasse
• Kumult! består af et kulturforløb på hver årgang, hvor børnene hvert år møder en ny kunstretning sammen med en professionel kunstner; f.eks. musik og teater, billedkunst, litteratur og film.
• Omdrejningspunktet i alle kulturforløb er kreativitet og skabende processer
• Projektet følges af et hold forskere under ledelse af professor Lene Tanggaard, Designhøjskolen Kolding.
• Finansieringen kommer fra Kulturministeriet, 15. Juni Fonden, Kulturregion Midt- og Vestsjælland og kommunerne selv.

KUMULT har sin egen hjemmeside
På www.kumult.dk kan kommuner der er en del af kulturregionens aftale omkring KUMULT, følge med i forløbene, se tidsplaner, læse formål og hvordan forløbene passer ind i lærerplanerne.

Pressefoto