Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har den 15. december 2021 endeligt vedtaget Kalundborg Kommunes nye kommuneplan for 2021-2032. Borgere og andre interesserede har nu mulighed for at få et indblik i kommunens fremtidige planer for den lokale vækst og udvikling.

Den nye kommuneplan er en plan for hele kommunen, som sætter de fysiske rammer for bæredygtig vækst og udvikling i de lokale byer og områder de næste 12 år. Kommuneplanen tager afsæt i Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030, som har fokus på mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber.

”Kommuneplanens omdrejningspunkt er arealplanlægning og initiativer, der har et fysisk aftryk. Med kommuneplanen har vi et rigtig godt redskab, der giver os et samlet overblik over de mange forskellige interesseområder, som vi skal have til at fungere sammen. Kalundborg by oplever stor efterspørgsel på erhvervsarealer. Det er en positiv udvikling, som vi fortsat vil understøtte. For at beholde eksisterende virksomheder og for at tiltrække nye, må erhvervsarealerne matche virksomhedernes behov. Det er samtidig vigtigt, at placeringen af virksomheder sker under hensyn til mennesker, natur og miljø”, fortæller Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune.

De bedste rammer for kommunens vision
Med denne kommuneplan ønsker kommunalbestyrelsen at skabe de bedste rammer for kommunens vision om, at Kalundborg Kommune fortsat skal være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Kommunalbestyrelsen har derfor med sin udviklingsstrategi sat fokus på naturen. Retningslinjer på naturområdet er præciseret, så indholdet afspejler kommunalbestyrelsens målsætning om mere fokus på naturkvalitet, og målet om at få realiseret flere vådområder og mere skovrejsning, hvor både kommune, private og frivillige spiller en vigtig rolle.

I den kommende periode vil der blive iværksat forskellige tiltag, der skal sørge for, at vi får mere og bedre natur i byerne, i det åbne land og i den våde natur. Der skal blandt andet etableres stier og andre støttepunkter, som skal åbne både landskab og bynatur. Det betyder, at der skal være gode muligheder for naturoplevelser, rekreation og friluftaktiviteter, som borgere og besøgende kan få glæde af.

Se Kalundborg Kommunes nye kommuneplan: https://kp2021.kalundborg.dk/

Foto: JTL