Kalundborg Kommune iværksætter ekstra indsats i danskundervisningen En række skoler i Kalundborg Kommune har ønsket en mere intensiv indsats i danskundervisningen i 4.-9. klasse i skoleåret 2021/22 med henblik på at øge elevernes faglige udvikling. Børne- og Familieudvalget har bevilget 52.560 kr. fra udviklingspuljen på skoleområdet til afholdelse af udviklingsforløb i skriftlig dansk.

Udviklingsforløbet i dansk har til formål at give lærerne viden og inspiration til at understøtte elevernes faglige udvikling i skriftlig dansk. Danskundervisningen skal løftes ved at give lærerne opdateret viden, særligt om skriftlig fremstilling. Indsatsen forventes at styrke lærernes understøttelse af alle elevers faglige udvikling i dansk, herunder elever med læse- og skrivevanskeligheder. Gennem workshops får lærerne gode muligheder for at udveksle viden og lære af hinanden på tværs af skolerne i Kalundborg Kommune.

Det er Høng Skole, Hvidebækskolen, Løve-Ørslev Skole, Buerup Skole, Gørlev Skole, Kirke-Helsinge Skole og Svebølle Skole, som iværksætter en ekstra indsats for at styrke udviklingen af undervisningen i dansk, herunder særligt skriftlig fremstilling i 4.-9. klasse.

”Der er langt fra en dansklærers bord til en politikers bord, men vi er blevet mødt af en masse opbakning, hvilket har gjort vejen meget kortere”, konstaterer Peter Brandt, skoleleder på Høng Skole.

Forløb med lærebogsforfatter og ekspert i danskprøver
Lærebogsforfatter og ekspert i danskprøver Charlotte Rytter vil stå for forløbet. Charlotte Rytters forløb er særligt tilpasset skolers dagligdag og har et særligt blik på den skriftlige prøve og de skrivekompetencer, som kræves af eleven. På forløbet vil lærerne også blive inspireret til, hvordan de bedst løser opgaven med at komme forbi alle elever i en klasse, når der står respons, feedback og vejledning på programmet. Der vil blandt andet blive kigget nærmere på dansklærerens forskellige roller i skriveprocessen som træner, vejleder og bedømmer. Indsatsen vil bestå af oplæg fra Charlotte Rytter, hvorefter lærerne vil kunne benytte deres nye viden og erfaring i undervisningen.

”Gennem danskforløbet kan vi se et udviklingspotentiale, som vil bidrage til en langvarig kompetenceudvikling”, udtaler Peter Brandt, skoleleder på Høng Skole og forsætter ”Det er hele året, at forløbet vil foregå. Det er ikke tanken, at det skal være et kort forløb, men et årsfokus hvor vi følger op og bygger på”.

Forløbet er baseret på tre oplægsdage på Høng Skole, der hver især har en varighed på tre timer. Ifølge Peter Brandt er planen, at dansklærerne skal arbejde med værktøjerne fra forløbet i undervisningen med henblik på at udnytte den læring og inspiration, som lærerne har fået, så eleverne kan få gavn af det året rundt.

Kalundborg Kommunes ordblindekonsulenter understøtter
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses ordblindekonsulenter deltager og understøtter indsatsen i forhold til tværgående opfølgning på de deltagende skoler og med at udbrede gode erfaringer og læring til øvrige skoler.

I denne sammenhæng udtaler Mette Birkemos, ordblindekonsulent hos Kalundborg Kommune: ”Det er vigtigt, at skolerne udvikler elevernes skriftsproglige kompetencer. Elever med læse- og skrivevanskeligheder skal opleve en succes og føle, at de lærer på lige fod med deres klassekammerater. Det er lige hvad dette projekt, kan bidrage til”.

Samlet set forventes det, at indsatsen kan være med til at understøtte realiseringen af Kalundborg Kommunes folkeskolestrategi. Folkeskolestrategien har blandt andet fokus på, at folkeskolerne systematisk kan identificere udfordringer og iværksætte nye indsatser, der gør undervisningen og hele skoledagen endnu bedre for eleverne.

Foto: ABW