Den 7. september 2021 holder Kalundborg Kommune et borgermøde, hvor forslaget til den nye kommuneplan præsenteres. Borgermødet giver borgere og andre interesserede mulighed for at være med til at sætte rammerne for udviklingen i Kalundborg Kommune de næste 12 år.

Processen omkring udarbejdelsen af planforslaget gik i gang i efteråret 2020. I løbet af de seneste par måneder har Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Kalundborg Kommune udarbejdet et forslag til en ny kommuneplan, som skal gælde fra år 2021 til 2032. Forslaget er klar til at komme i høring. Det betyder, at alle interesserede har mulighed for at læse forslaget på kommunens hjemmeside og bidrage til udvikl ingen af kommuneplanen ved at komme med forslag og konstruktive input.

”Det er rigtig spændende, at vi nu kan præsentere forslaget til vores nye kommuneplan, som jo indeholder retningslinjer og rammer for, hvordan vi kan, bør og skal planlægge for vores fremtidige udvikling i stort set alle retninger”, fortæller Martin Damm borgmester i Kalundborg Kommune.

I den anledning er alle borgere og interesserede inviteret til borgermøde tirsdag den 7. september 2021 fra kl. 19:00 i klublokalet i Hønghallen.

Adressen er: Rosenvænget 23, 4270 Høng.

Flere vigtige emner på dagsordenen En kommuneplan indeholder mange forskellige temaer, som omfatter alt lige fra klimatilpasning og naturbeskyttelse til nye boligudlæg og erhvervsudvikling. ”Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens plan, men vi ser den også som et fælles anliggende, hvor borgere, virksomheder, foreninger mm. spiller en afgørende rolle i at få planen ud at virke til gavn for hele kommunens udvikling.

Vi har derfor brug for deres bidrag og konstruktive input til at gøre kommuneplanen færdig, så den kan vedtages endeligt inden årets udgang”, uddyber Martin Damm. I den første del af programmet vil der være oplæg om de nye bolig- og erhvervsudlæg, som er forslået planlagt. Derudover vil der også være oplæg om to nye temaer ’Oversvømmelse og Erosion’ og ’Strategisk Planlægning for Landsbyer’. I den anden del af programmet har man mulighed for at møde det politiske liv og stille spørgsmål til både politikere og administration. Administrationen sidder klar til at hjælpe med oplysninger om hvilke retningslinjer og rammer, der gælder for den enkelte adresse på Kalundborg Kommunes nye planportal.