I de kommende måneder vil borgerne i Kalundborg Kommune opleve, at vejbelysningen står tændt i dagtimerne i visse tidsrum. Det sker, fordi kommunen går i gang med at teste al vejbelysning.
Fra den 24. oktober 2022 og 4-6 uger frem bliver belysningen efterset i Kalundborg By. Herefter og til og med januar 2023 bliver belysningen efterset i resten af Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune forsøger selvfølgelig at begrænse lygtetændingstiden i dagtimerne mest muligt, men det er nødvendigt at tænde lyset i noget af tiden på grund af eftersynet.

Pressefoto