Kalundborg kommune rykker i år fra nr. 43 til nr. 55 i DI’s undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed. I sig selv ikke en ny udvikling, da kommunen i mange år er hoppet frem og tilbage i midten af rangeringen af landets kommuner.

Men i år er der en udvikling, som giver grund til panderynker. For hvor Kalundborg normalt har haft en meget flot placering i kategorien Overordnet erhvervsvenlighed, går det markant tilbage i år – fra nr. 8 til nr. 38.

Det er både tilfredsheden med kommunens erhvervsvenlighed som får et hak og ikke mindst anbefalingen af kommunen, som er blevet lavere.

Ser man på kategorien Information og dialog, så er der måske svar at hente. For her er der også sket en betydelig tilbagegang fra nr. 48 til nr. 73. Det er især dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsfolk, som påvirker resultatet. For her rykker kommunen sig fra nr. 23 til nr. 80. Et voldsomt fald på 57 pladser. Dialogen med kommunens politikere er en anelse bedre og ligger nu nr. 50, mens kommunens formidling af væsentlig information er rykket fra nr. 62 til nr. 67.

Men der er også positiv udvikling at spore. F.eks. er sagsbehandlingstiden for byggesager næsten halveret efter at have været Sjællands højeste. Dog er oplevelsen af behandlingen af byggesager og sygedagpengesager i den dårlige ende, så der er noget at arbejde med.

Den bedste nyhed er dog, at der sker en positiv udvikling ift. kategorien Arbejdskraft. Her rykker Kalundborg Kommune fra nr. 69 til nr. 49, og i kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft rykker vurderingen fra nr. 47 til nr. 26, ligesom jobcentrenes samarbejde med virksomheder rykker fra nr. 71 til nr. 49. plads.

– Der er ingen tvivl om at behovet for medarbejdere har været – og er – stort i Kalundborg og omegn. Derfor er det også virkelig positivt at se, hvordan kommunens indsatser på dette område er noget virksomhederne får gavn af og er glade for, siger Jan Bybjerg Pedersen og fortsætter:

– Men der er grund til bekymring ift. dialogen med kommunen og den forringede vurdering af erhvervsvenligheden og anbefalingen af kommune til andre, for det tyder på, at der er noget, som ikke helt fungerer, som det burde i en kommune, der er en driver for udviklingen i mange andre kommuner og virksomheder på Sjælland.

 

Oplevelsen af behandlingen af byggesager og sygedagpengesager i den dårlige ende, så der er noget at arbejde med. Foto: ABW