Danmarks statistik har netop udgivet et nyhedsbrev om aktiviteten i de danske havne. Heri hedder det blandt andet:

Antallet af passagerer på passager- og færgeruter til og fra danske havne er steget i 2017 med 3 pct. I alt rejste 42,5 mio. passagerer gennem danske havne. I 2017 havde de danske havne en tilbagegang i den håndterede godsmængde på 1 pct. Den samlede mængde gods, der gik gennem havnene i 2017, var således 95 mio. ton.

Den største godshavn i 2017 var Statoil-havnen ved Kalundborg med en godsomsætning på 8,5 mio. ton gods. Sammen med de andre tre havne ved Kalundborg (Asnæsværkets Havn, Kalundborg Havn og Asnæs Inter Terminals) var godsomsætningen i Kalundborgs havne samlet på 11,6 mio. ton svarende til 12 pct. af den samlede godsomsætning i Danmark.