Udstillingen på Kalundborg Museum viser Kalundborg Havns udvikling fra vikingetiden ledingshavn (flådehavn) ved Hærvig til nytidens store industrihavn – i dag Danmarks fjerdestørste havn. Udstillingen indeholder marinarkæologiske genstande, skibs- og færgemodeller samt fiskerigenstande.

Kalundborg Havn opstod i ly af strandodden Gisseløre og har siden oldtiden været stedet, hvorfra søtransport mellem Sjælland og Jylland var mest sikkert og nemt, – hvis det altså ikke lige var for sørøvere. Dem måtte man nemlig forvente, at møde på vejen, skriver en tysk munk i 1000-tallet. Men allerede før den tid vides havnen at være brugt som ledingshavn, altså krigshavn for landets flåde.

Udstillingen fortæller om transporten over Storebælt gennem 1000 år, fiskeriet i Kalundborg fjord og Storebælt, havnerelaterede industrier på og ved havnen samt viser malerier og fotos fra havnen.

Se mere her

Foto: ABW