Museum Vestsjælland sætter fokus på interkulturel forståelse og kulturarv i landsdækkende udviklingsprojekt.

CULINN står for ’Cultural Citizenship and Innovation’, og målet med projektet har været at styrke nye borgeres tilhørsforhold og oplevelse af at være medborgere i deres nye land.

Alle de deltagende kulturintuitioner i CULINN projektet skulle arbejde med nye måder at bringe civilsamfundsaktører og nyankomne borgere sammen i fællesprojekter. Gennem fællesprojekter med nye borgere, praktisk deltagelse, var formålet at øge indsigt i hvordan man i Danmark gør brug af sin demokratiske stemme. Projekterne skulle også bidrage til et udbygget netværk og kendskab til lokalsamfundet. 

I løbet af 2019 resulterede Museum Vestsjællands deltagelse i CULINN i gennemførelse af to forskellige interkulturelle projekter med lokale uddannelsesinstitutioner i Slagelse og Kalundborg. Slagelse Museum og Kalundborg Museum kom i spil som interkulturelle mødesteder, hvor der blev udviklede forskellige læringsforløb. Under CULINN projektet samarbejdede Museum Vestsjælland med Slagelse Sprogcenter, Kalundborg Sprogcenter og pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

I Kalundborg arbejdede museet med hele DU1 uddannelsen fra Kalundborg Sprogcenter. Kursisterne havde en kort eller ingen skolebaggrund, heraf var en del traumatiserede flygtninge og ordblindeholdet, som også omfattede enkelte etnisk danske kursister. Det er en gruppe, som traditionelt har manglet kvalificerede læringstilbud fra museumsverdenen på grund af en usikkerhed om tilgangen til den pædagogiske opgave når man skal arbejde med borgere med begrænsede sprogfærdigheder.

Kursisterne deltog i en række museumstorsdage, hvor de arbejdede på sprogcenteret, på museet og i byrummet med ordene erindringer og minder. Der blev arbejdet i et sanse- og følelsesbåret rum. Sprogkursisterne undersøgte, hvordan genstande, billeder, lyde, dufte og fysiske rum fremkalder følelser og erindringer fra eget liv før og nu, uanset hvor man kommer fra i verden. Kursisternes egne erfaringer og livsfortællinger var et centralt element under hele forløbet, ikke mindst fordi de skulle arbejde sammen om at skabe en udstilling af selvvalgte og selvskrevne minder og erindringer.
Læs hele rapporten om Museum Vestsjællands erfaringer fra begge initiativer her.

Læs mere her