(Bragt 01.09.19, her )

Selvom ingeniørfagene på landsplan tiltrækker flest mænd, er det i overvejende grad kvinder, der fylder op i klasselokalerne, når man kigger sig omkring på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg.

Ifølge tal fra Professionshøjskolen Absalon var 60,8 procent af de personer, der blev optaget på uddannelsen ved studiestart i år således kvinder, hvor kun 39,2 procent var mænd. Det stemmer godt overens med elevsammensætningen på alle uddannelsens årgange, hvor andelen af kvinder er 61,2 procent.

Tendensen skiller sig til gengæld ud, når man sammenligner med optaget til alle civil- og diplomingeniøruddannelserne i landet. Her udgjorde kvinder, ifølge tal fra ingeniørforeningen IDA, kun 29,5 procent af de optagne ansøgere ved studiestart 2019.
Tallene kommer dog ikke bag på centerchef ved diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg Dorthe Kjær Pedersen.
– Det er helt normalt indenfor en ingeniøruddannelse i bioteknologi. Vi adskiller os ikke fra andre ingeniøruddannelser i bioteknologi, siger hun.

Hun forklarer den store interesse fra kvinder for netop bioteknologi med de fag, som uddannelsen indeholder.
– Jeg tror, det handler om, at uddannelsen har meget mere biologi og kemi, som kvinder typisk er mere interesseret i, hvor mange andre ingeniøruddannelser har flere matematiske og fysiske fag, forklarer hun.

Da professionshøjskolen Absalon indtil videre kun udbyder en diplomingeniøruddannelse i bioteknologi i Kalundborg, har man derfor heller ikke gjort så meget ud af at tiltrække netop kvinder.

Men det vil måske ændre sig fra næste år, hvor Absalon udvider med en diplomingeniøruddannelse i maskinteknik i Kalundborg.
– Der håber vi også at kunne tiltrække kvinder, men der bliver det nok en større opgave, siger Dorthe Kjær Pedersen og uddyber, at uddannelsen traditionelt har tiltrukket mange mænd.

Hun er ikke i tvivl om, at en nogenlunde lige kønsfordeling på en uddannelse er af kæmpe betydning for studiemiljøet.
– Mænd og kvinder kigger på ting forskelligt. Det, at der er større mulighed for at blande mænd og kvinder i projektgrupperne, gør, at de kan lære hinanden at have forskellige perspektiver på det, de arbejder med, nævner hun som eksempel.