University College Sjælland har i lighed med tidligere år samlet set fortsat vækst i antallet af ansøgere. Med 2483 førsteprioritetsansøgninger til samtlige uddannelser, opnås en lille stigning på to procent i forhold til 2016. Nye uddannelsesudbud er kommet godt fra start. Vordingborg og Slagelse har meget store søgninger i år.
Ansøgningerne er strømmet ind til University College dette forår, hvor 2483 personer som førsteprioritet har valgt en af de 11 professionsbachelor-uddannelser, som udbydes i Region Sjælland. I 2016 havde UCSJ 2434 ansøgninger i første prioritet.

Medtager man også de ansøgere, der har uddannelser hos UCSJ i en lavere prioritet på deres ansøgning, har UCSJ i alt modtaget 10.193 ansøgninger.

Camilla Wang

Socialrådgiver og ingeniør
En del af ansøgningerne kommer fra nye uddannelser og nye udbudssteder. I år har UCSJ for første gang valgt at udbyde socialrådgiveruddannelsen i Slagelse, der er kommet godt fra start med i 104 førsteprioritets-ansøgere.

Regionens første ingeniøruddannelse i Kalundborg – Diplomingeniør i bioteknologi – er også kommet godt fra start med i alt 32 førsteprioritetsansøgere, hvilket lover godt, idet det typisk kun er 26 procent af ansøgerne, der lægger ansøgningen i kvote 2, og en stor del af ansøgerne til uddannelsen ventes at være gymnasieelever, der søger via kvote 1.

Rektor på University College Sjælland Camilla Wang siger:
– Erfaringen viser, at det er en stor opgave at løbe en ny uddannelse i gang, så jeg synes, at det er utroligt flot, at 32 personer allerede har lagt billet ind på ingeniøruddannelsen som deres førsteprioritet, og at 95 i alt har søgt uddannelsen, når man tager alle prioriteter med, siger hun.

Detaljer fra søgningen
Læreruddannelsen: Antallet af førsteprioritetsansøgere er på niveau med sidste år.

Diplomingeniør i bioteknologi: Er kommet godt fra start med 32 førsteprioritetsansøgere.

Socialrådgiveruddannelsen i Slagelse: Fik 104 førsteprioritetsansøgere – en meget flot start.

Vordingborg: Antallet af 1. prioritetsansøgere er vokset med 57 procent, hvilket er rekord for alle campus.

Slagelse: Antallet af ansøgninger er i alt steget med 33 procent.

Ernæring og Sundhed: I år udbydes lidt færre kurser, hvilket sædvanligvis medfører færre ansøgere. Dimensioneringen – dvs antallet af uddannelsespladser – er på denne uddannelse skåret ned.

Procedure for optagelsen – baggrund
De seneste to år har 26 procent af ansøgerne til uddannelserne på UCSJ lagt deres ansøgning ind i kvote 2, mens resten lægger deres ansøgning i kvote 1. Det samlede antal ansøgninger offentliggøres efter fristen til kvote 1 klokken 12 den 5. juli 2017. De fleste ansøgere får digitalt besked, om de er optaget natten mellem den 27. og 28. juli (dvs. ca. klokken 00.01 den 28. juli).

Se alle tal her
http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/Nyhed/ansoegertal_2017-2018_de_endelige_tal_til_ucsj.dk.pdf