affaldsbeholder2Kalundborg Kommune indsamler storskrald i ugerne 45, 46 og 47 som et tilbud for alle husholdninger i kommunen.

Storskraldsordningen er en tilmeldeordning, det betyder, at du aktivt skal tilmelde dig, hvis du ønsker at få afhentet storskrald. Ved tilmelding oplyses telefonnummer, samt hvilke ting og hvor meget der skal afhentes på din adresse.

Du kan tilmelde dig på Kalundborg Kommunes hjemmeside eller ved at ringe til Team Ejendom og Affald på tlf.: 5953 5251.

Det er vigtigt, at du oplyser hvilke og hvor mange ting du har til storskrald ellers vil dit storskrald ikke blive afhentet. Hver husstand kan aflevere 10 enheder. 1 enhed er f.eks. en klar plastsæk med sorteret storskrald, en cykel eller en sofa. Hver sæk må højest veje 15 kg. og de ting, der afleveres må højest have en længde på 2,5 meter. Større indbo som f.eks. møbler, tæpper og hårde hvidevarer skal ikke emballeres. Større indbo afhentes normalt uanset vægt.

Storskrald stilles frem inden kl. 06.00 mandag i afhentningsugen.Storskrald stilles ud til fortov/skel ved nærmeste kørefaste vej. Vær opmærksom på ikke at blokere fortov, sti eller vej, når storskraldet stilles ud til afhentning.