Kalundborg Kommune udbyder hermed indkøb, montering og udkørsel af affaldsbeholdere i offentligt EU-udbud i henhold til opgavebeskrivelsen. Tildelingskriteriet er “bedste forhold mellem kvalitet og pris”.

Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1. september 2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31. august 2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.

Tilbudsfrist er den 20. januar kl. 11.00.

Kalundborg Kommune benytter udbudssystemet EU-Supply og udbudsmaterialet er alene tilgængeligt på EU-Supplys hjemmeside, her.