Rotter er et alvorligt skadedyr, som i løbet af ganske kort tid kan udvikle sig til en større bestand, der kan være svær at komme til livs. De ødelægger årligt for millioner af kroner. De udsætter kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget andet for daglige angreb. Rotter er derudover smittebærere af alvorlige sygdomme, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.

Anmeldelse af rotter

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad du selv kan gøre. Typisk vil bekæmperen igangsætte bekæmpelse ved at stille rottefælder op eller udlægge gift på udvalgte steder.

Foto: Kalundborg Kommune

Selve rottebekæmpelsen er betalt over ejendomsskatten, så du har ingen udgifter ved bekæmpelsen. Du har dog som grundejer pligt til selv, at betale for nødvendige reparationer og renholdelse af din ejendom, for at rottesikre den. Dette gælder også stikledninger og brønde der ligger indenfor skel på egen ejendom.

Gode råd til renholdelse og sikring af egen ejendom

 • Efterlad ikke spiseligt affald.
 • Undgå rod på ejendommen.
 • Undgå tæt beplantning, materialer etc. op af husmure/bygninger.
 • Hønsegårde, kaninbure mv. skal være rottesikre i højden og i dybden.
 • Fuglefodring bør kun være i begrænset omfang.
 • Ydermure, sokler og tage skal være intakte, rotter har kun brug for åbninger/sprækker på 2 cm.
 • Intakte ventilationsriste i sokkel og mur.
 • Vinduer og døre skal slutte tæt.
 • Undgå åbenstående kældervinduer eller få dem sikret med metalnet (maskevidde < 2 cm).
 • Kloak og afløb skal være tætte.
 • Tjek samlebrønde med jævne mellemrum – grus eller jord i bunden er tegn på en defekt.
 • Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud.
 • Faldstammeudluftning skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet.
 • Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel.
 • Afløbsriste skal være hele og fastskruede.

Vil du vide mere, kan du gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside.