​Mange af de sjællandske råstofgrave ligger tæt på bebyggede områder, hvor naboerne kan opleve gener fra for eksempel støv, støj og tung trafik. Derfor har Region Sjælland oprettet en hotline for borgere, der oplever ekstraordinære gener eller uregelmæssigheder med forbindelse til indvinding af råstoffer.

– Hotlinen giver borgerne en direkte linje, hvor de kan søge oplysninger, råd og vejledning i forhold til opståede gener. Derudover giver hotlinen mulighed for, at vi som myndighed kan handle hurtigt, hvis råstofgravene bryder forholdene i gravetilladelsen, siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland, og fortsætter:

– Som region skal vi sikre en råstofforsyning, der står mål med samfundets efterspørgsel. Vi skal dog samtidig sikre, at råstofindvindingen sker med så få gener for mennesker og natur som muligt. Livet som nabo til en råstofgrav er ikke altid let, og der kan opstå situationer, hvor borgere har brug for at tale med den regionale råstofmyndighed, siger Peter Jacobsen.

For at sikre en hensynsfuld råstofindvinding stiller Region Sjælland i gravetilladelser krav og vilkår om for eksempel driftstider, miljøforhold og støj. Alligevel opstår der situationer, hvor borgere får akut behov for at komme i kontakt med den regionale råstofmyndighed, og derfor er hotlinen oprettet.

Hotlinen gik i luften i efteråret 2020 og er åben for borgerhenvendelser mandag-fredag kl. 8.30-15.30.

Læs mere her

Foto: ABW