Kalundborg Kommune sætter fokus på sprog og dannelse, ved at fejre det på Høng bibliotek med over 100 børn, musik og udlevering af bogposer.

Dagtilbuddene og Kalundborg Biblioteker har indgået et samarbejde, der understøtter sprog og tidlig læseindsats. Derfor får alle børn i dagtilbud udleveret en sprogpose med bøger og læseinspiration.

Det fejres på Høng bibliotek mandag d. 2. september kl. 10.00, hvor også over 100 børn er tilmeldte. På programmet er musiker Lone Wernblad som vil underholde, hvorefter børnene serveres lidt frugt og får sprogposer udleveret.

Alle 2- årige fik i maj måned udleveret en sprogpose, hvilket blev markeret ved festligheder i Spiralen i Kalundborg. Her mødte over 100 børn op sammen med deres dagplejere og pædagoger. Efterfølgende fik de børn, som var forhindret, udleveret sprogposer daginstitutionerne. Nu er turen nået til de 3-5 årige børn i kommunes børnehaver, og denne gang er det i den sydlige del af Kalundborg kommune festlighederne afholdes. De børn som ikke kan deltage i festlighederne får udleveret en pose i børnehaven.

Om projektet
Bag projektet står Kalundborg Biblioteker og Dagtilbuddene i Kalundborg kommune. Projektgruppen består af Lise Bendixen og Pia Overvad Hansen fra dagtilbuddene og Mihaela Jensen, Jette Mygind og Stine Veisegaard fra bibliotekerne. Projektet er støttet af ekstra midler fra Kalundborg kommune i 2019, men det er intentionerne, at projektet skal fortsætte ind i 2020.
”En intention for projektet er, at det kan støtte op om Kalundborg Kommuneplan 2013-2024, hvor der er fokus på at få flere unge til at tage en uddannelse, idet en tidlig indsats på sprogtilegnelse og biblioteksbrug støtter op omkring livslang læring”.
Undersøgelser peger nemlig på, at bøger har stor betydning for børns sproglige, personlige og kulturelle udvikling. Børn, der er vant til bøger og højtlæsning knækker hurtigere læsekoden, når de starter i skole. Så når forældre læser højt for deres børn, hjælper man det med at udvikle sprog og lægge grundstenen til gode læsevaner. Det vil dagtilbuddene og biblioteket i Kalundborg kommune gerne støtte op omkring.

Hvad indeholder en sprogpose?

FOTO: Kalundborg bibliotek

Poserne er aldersopdelte, og har fået titlen Hokus Krokus, og har derfor et flot påtryk af en krokus. De 2-årige får en pose med en lilla krokus, de 3-4 årige en pose med en gul krokus og førskolebørnene, de 5-6-årige, får en pose med en hvid krokus.
Hver sprogpose indeholder 3 bøger, som er målrettet den alder, som barnet har. Tillige indeholder poserne også inspirationsfoldere med læseideer, tilbud om børneteater og gratis koncerter, samt opfordringer til at besøge det lokale børnebibliotek.

Det har været en sjov og lærerig proces for projektgruppen at udvælge bøger, og for at få nok bogeksemplarer til flere hundrede sprogposer, har det være nødvendigt med en dialog med bogforlagene, der positivt har indvilliget i at trykke ekstra eksemplarer.
Bøgerne er udvalgt med omhu, og repræsenterer nogle af vores bedste danske børnebogsforfattere. F.eks. indeholder sprogposen til de 5-årige bogen ”Mustafas Kiosk” af Martin Strid. Den er skrevet med humoristiske børnerim, hvor man møder sørøvere, monstre, en frø på bankrøveri og Mustafa, der nu har en kiosk i Danmark, men helt bestemt har været sultan engang. Illustrationerne er sjove og farvestrålende og omslagstegningen, der viser Mustafa i sin kiosk, hvor han viser sin drabelige sabel frem for to små kunder, vil bestemt falde i øjnene på ethvert nysgerrigt barn.

Alberte Winding kender de fleste, og hun har også et omfattende børnebogsforfatterskab bag sig. Hendes bog ”Betty møder en superhelt” skulle derfor også med i en sprogpose, var arbejdsgruppen enige om. Bogen har flotte og finurlige illustrationer af den anerkendte illustrator Rasmus Bregnhøi. Den tredje bog, der er med i posen til de 5-årige er ”Rita og Krokodillen på Camping”, skrevet af Siri Melchior. Den har et ligefremt sprog med meget talesprog tæt på børns, der leger og instruerer og siger alle replikkerne. De fleste børn vil kunne identificere sig med historien, hvilket gør bogen til en god oplevelse for dem

Ekstra tilbud til pædagoger og forældre
Ud over sprogposerne tilbydes en række arrangementer i børnehaverne, hvor børnebibliotekarer vil lege og undervise de små børn i, hvordan man kan blive en bogvogter. Der er tilbudt oplæg til forældremøder om bøger og læsning, og i efteråret er børnehaverne inviteret til en sprog- og bogformidlingsdag af Kalundborg Biblioteker, hvor børnebogsforfatter Iben Marianne Hansen vil fortælle om sprog, og hvordan man kan opsætte begrebet i både leg og læsning.

Ønsker du flere informationer om projektet eller andre af børnebibliotekets indsatsområder, så kontakt børnebibliotekar Mihaela Jensen: 24 80 12 87 / mihaela.jensen@kalundborg.dk eller faglig koordinator Stine Veisegaard: 20 54 54 61 / stine.veisegaard@kalundborg.dk