Offentligheden inddrages i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Fægangsvejen 4, 4281 Gørlev.

Frem til den 29. april 2016 kan alle indsende ideer, bemærkninger eller spørgsmål til projektet, og/eller ønsker om at få tilsendt et udkast af miljøgodkendelsen. Send en mail til dto@kalundborg.dk

Der er i dag miljøgodkendelse til produktion af 1.427 årssøer incl. pattegrise svarende til 323,49 dyreenheder. Produktionen ønskes øget/ændret til 1.775 årssøer, 6.000 smågrise (5,5 -7 kg) og 1.000 polte (80-120 kg) svarende til 417,71 dyreenheder.

I forbindelse med projektet anvendes de eksisterende bygninger på ejendommen og der opføres desuden en klimacontainer på 110 m2.

Den ønskede ændring/udvidelse af husdyrproduktionen er omfattet af § 12 stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 4. december 2009. Projektet kan således ikke gennemføres før Kalundborg Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for husdyrbruget.