Høring om planlægning for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn

Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn i Kalundborg, inkl. miljøvurdering.

Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 22. februar 2017 vedtaget at fremlægge nedenstående planforslag i offentlig høring i 8 uger:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn

Forslag til lokalplan nr. 566 inkl. miljøvurdering – for havnerelaterede erhverv i Ny Vesthavn, Kalundborg

Bemærkninger til planforslaget, skal sendes skriftligt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, eller e-mail: dto@kalundborg.dk således, at de er kommunen i hænde senest den 24. april 2017.