Hvis bestanden af oddere i Danmark skal have det godt og bestå, skal de også kunne bo på Sjælland. I Kalundborg arbejder over 100 frivillige på at hjælpe odderen tilbage, fortæller Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse til Dit Kalundborg:

Foto: Kristian Ørsted Petersen, Danmarks Naturfredningsforening

En lille gruppe mennesker går langs vandløb og søer. De leder i håb om at finde spor, som en odder kan have efterladt sig. De ser efter små fodspor og ekskrementer. Men det er desværre begrænset, hvad de frivillige fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Kalundborg finder.

Bestanden af oddere på Sjælland har længe være kritisk lav, og derfor udsatte Danmarks Naturfredningsforening sammen med Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg i 2015 tre jyske oddere i Kalundborg Kommune på Sjælland som et forsøg.

Forsøget har afdækket mange udfordringer, men også vist, at det er muligt for odderne igen at komme til at trives på Sjælland, hvis vi hjælper dem på vej.

– I Jylland har bestanden af oddere det godt. Faktisk så godt, at odderen er på vej til Fyn. Men her på Sjælland er bestanden alt for lav. Vi har som et forsøg sat nogle få oddere ud i et område ved Kalundborg, men hvis bestanden skal reddes, så skal der sættes endnu flere ud, fortæller biolog hos Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson.

Vi er forpligtet til at sikre bestanden
I 1960’erne var det tilladt at jage odderen, og derudover var der kommet flere biler på vejene, hvilket medførte påkørsler af oddere. Derfor var bestanden af oddere i Danmark kritisk lav.
I 1967 blev odderen fredet, og den dag i dag er Danmark fortsat forpligtet til at beskytte odderen og sikre bestanden.

Ifølge zoolog hos Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg, Morten Vissing, er det en hjælp for både de jyske og sjællandske oddere, at man forsøger at sætte oddere fra Jylland ud på Sjælland.

– I Jylland er der efterhånden så mange oddere, at odderunger har svært ved at etablere sig og derfor søger andre steder hen end vådområderne. Det er oddere som disse, der skal sættes ud på Sjælland for at sikre dem og genopbygge bestanden, forklarer Morten Vissing.

Odderen er i øvrigt en god gevinst for naturen, fordi den plejer vådområder ved at spise syge fugle og fisk. Ved at holde bestanden af fisk nede tilgodeses økosystemet i søer og vandløb. Odderen er faktisk det eneste rovdyr i ferskvand, som vi har i Danmark.

Odderen skal beskyttes mod fiskeruser og have gode faunapassager
Det er lidt af et mysterium, hvorfor odderen er ved at uddø på Sjælland, da der er gode levesteder til den. Derfor har man i DN Kalundborg i en lang årrække arbejdet på at få odderen tilbage til Sjælland.

– Vi har været op til 100 frivillige, der har ledt efter spor fra oddere om vinteren. Vi har gået langs 60 forskellige ruter i Kalundborg og omegn. Tidligere bad vi kommunen renovere ødelagte og manglende faunapassager, så odderen ikke skulle krydse trafikkerede veje med risiko for påkørsler. Kalundborg Kommune imødekom dette, og det er vi meget taknemmelige for, siger formand i DN Kalundborg, Susanne Ladefoged.

Og forsøget på at få odderen til Sjælland er langt fra slut. En række kommuner, Danmarks Naturfredningsforening og Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg er igen gået sammen for at beskrive et projekt, der skal få jyske oddere til Sjælland.

– Projektet vil indebære en større udsætning af oddere end i 2015. Derudover kræver det også, at vi forsøger at mindske antallet af dræbte oddere ved at etablere faunapassager, så de ikke behøver at krydse vejen. Det er også vigtigt med stopriste, så de ikke bliver fanget i fiskeruser, forklarer Bo Håkansson.

Projektgruppen arbejder for at have et konkret projekt klar i 2019.