Der er mange beslutninger, der skal træffes efter et dødsfald. Skal afdøde stedes til hvile i urne eller kiste? Skal kisten bæres ud af pårørende? Skal kisten bæres til rustvognen eller graven? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der melder sig.

Det sker, at afdøde har formidlet sine ønsker, og Bedemand Berner i Kalundborg vil naturligvis gøre alt muligt for at efterkomme den sidste vilje. Det sker også, at de pårørende står på bar bund, og så er det rart, at bedemanden kan vejlede om alle mulighederne og hjælpe med at træffe de bedste beslutninger.

Ceremoni og mindesammenkomst
Nogle ønsker en borgerlig begravelse/bisættelse, og i de tilfælde kan Bedemand Berner i Kalundborg bidrage med en række ideer til en alternativ løsning. Såvel en borgerlig som en kirkelig begravelse/bisættelse skal ifølge Bedemand Berners overbevisning være en smuk ramme om en værdig afsked.

Efter ceremonien er det almindeligt at mødes med deltagerne ved en mindesammenkomst. Bedemand Berner i Kalundborg kan hjælpe med at arrangere kaffebord eller “gravøl” efter de pårørendes ønsker. Med den viden, der kommer af mange års erfaring og et stort lokalkendskab, bliver du vejledt til at træffe de bedste valg.

Ring døgnet rundt
Du kan ringe til Bedemand Berner døgnet rundt. Mange af de efterfølgende samtaler foregår ude i hjemmene, men du er også meget velkommen til at mødes med bedemanden i én af forretningerne. Indenfor Kalundborg Kommunes grænser har Bedemand Berner afdelinger i Høng og Gørlev. 

Vil du vide mere, så læs videre her.

Foto ABW