Tirsdag den 13. november er det 49 HF-elever, der kommer til at fylde laboratorierne på ingeniør- og bioanalytikeruddannelsen på Absalon i Kalundborg. Det sker i forbindelse med en HF-praktikdag på Absalon, hvor HF-elever har mulighed for at være ”Absalon-studerende” for en dag.

Foto: ABW
HF-eleverne kommer til at arbejde med en case, der indeholder analyser og undersøgelser i laboratoriet – præcis som man gør det på ingeniør- og bioanalytikeruddannelsen. De kommer blandt andet til at undersøge forskellige gærtypers væksthastighed ved forskellige temperaturer. I løbet af dagen på Absalon vil HF’erne møde undervisere og studerende fra begge uddannelser, så de får indblik i, hvordan det er at læse i Kalundborg – og hvad de to studier helt konkret går ud på.

Casen er designet, så HF-kursisterne kan arbejde med den i forskellige fag på deres egen uddannelse. På den måde får de et indblik i, hvordan forskellige analyser og undersøgelser af gærceller knytter matematik, kemi og bioteknologi sammen i hverdagens praksis for en ingeniør eller en bioanalytiker. Inden HF-eleverne møder op på Absalon, har de arbejdet med forskellige problemstillinger i forhold til gærcellerne i produktion eller i relation til sygdomme. Når de kommer retur til deres skoler, har de måledata og analyser med fra dagen på Absalon, som skal bearbejdes og præsenteres i deres klasser.

De 49 HF’ere kommer fra Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk og Køge Gymnasium. De går på 3. semester og har mulighed for at søge ind på en professionsuddannelse i foråret 2019.

Fakta om projekt- og praktikforløb på Absalon for HF-uddannelser i Region Sjælland
Baggrunden for HF-forløbene er gymnasiereformen fra 2016, hvor HF-uddannelsen har fået professionsrettede perspektiver skrevet ind som en del af uddannelsens formål. Det vil sige, at HF-forløbene er blevet specifikt målrettet mod professionsrettede uddannelser som for eksempel lærer, pædagog, sygeplejerske, bioanalytiker eller diplomingeniør.

Det betyder blandt andet, at undervisningen på HF-skolerne lægger vægt på både det teoretiske og det professionsrettede – herunder fagenes anvendelse i praksis og i relation til videre uddannelse og job. I forlængelse af reformen har Danske professionshøjskoler udviklet et koncept med cases, som illustrerer professionernes metoder og inviterer HF’erne indenfor på de enkelte uddannelsessteder. Absalon har tilbudt konceptet til alle HF-institutioner i Region Sjælland, og i alt er 880 elever fra 20 forskellige HF-institutioner tilmeldt til de forskellige cases.