I denne video debatterer formanden for Dansk Akvakultur og direktør for Musholm A/S, Niels Dalsgaard, blandt andet med Bornholms borgmester Thomas Thors (S).

Panelet var i-og-for-sig enige om at opdræt af store ørreder i åbne strømrige farvande giver en meget stor samfundsmæssig gevinst i forhold til den (begrænsede) miljøpåvirkning fra havbrug. Og at der var markedsmæssig og miljømæssig plads til en betragtelig forøgelse af produktionen ikke blot ved Bornholm med i store dele af de indre danske farvande. Som vil kunne medføre stor jobskabelse og økonomisk vækst i trængte udkantsområder.

Det er den stat, der ellers har et udtrykt ønske om vækst uden for byerne, som sætter sig i vejen for denne gunstige udvikling, på grund af en misforstået bekymring for miljøet (og klimaet). Som vil få det bedre med flere havbrug, da disse fortrænger andre og mindre ressourceffektive produktionsformer.

Musholm ligger på Reersø. Foto: ABW