Husstande med oliefyr i Kalundborg Kommune kan nu bestille CO2-kompenseret fyringsolie og dermed gøre noget ift. den CO2-udledning, der er forbundet med brug af fyringsolie. Det er energiselskabet DCC Energi, der også driver Shell tankstationerne i Danmark, som har søsat det nye initiativ, der giver almindelige husstande mulighed for at kompensere forbruget af brændstof til både hus og bil via CO2-kreditter fra store, certificerede skov- og naturbevarelsesprojekter .

I en virkelighed, hvor cirka 70.000 danske hjem stadig benytter oliefyret som primær varmkilde, er CO2-kompensering af fyringsolien en mulighed for at gøre noget her-og-nu i forhold til klimaaftrykket, forklarer direktør i DCC Energi, Christian Heise.

”Vi er godt i gang med omstillingen til en mere bæredygtig energiforsyning. Men der er stadig mange almindelige familier i Kalundborg Kommune, der har et oliefyr og som ikke bare lige kan skifte til en anden varmekilde. Derfor synes vi, at det giver god mening at CO2-kompensere forbruget af fyringsolie. Bestiller man et af vores to topprodukter, er kompenseringen allerede med. Ellers koster det cirka 180 kr. per 1000 liter,” siger han.

CO2-kompenseringen sker gennem store naturprojekter, der er certificerede under internationalt anerkendte standarder og forebygger skovrydning og genplanter skov. Eksempelvis i Peru og Indonesien, hvor to projekter beskytter 1,8 mio. hektar truet skov og vådområde. Alene de to projekter genererer årligt 10 mio. CO2-kreditter. Det svarer til, at en udledning af 10 mio. tons CO2 til atmosfæren er undgået. Til sammenligning udledte Danmark i alt 51,9 mio. tons CO2 i 2018.

Også til bilen, båden og lastbilen
Muligheden for CO2-kompensering gælder ikke kun husstande med oliefyr. Også det Shell brændstof som DCC Energi sælger på de 233 Shell tankstationer og leverer direkte til virksomheder og kommuner kan CO2-kompenseres. På Shell tankstationerne kræver det i første omgang – ud over et aktivt tilvalg – et brændstofkort til Shell. Afhængig af om man køber benzin, diesel eller fyringsolie koster det mellem 15 og 18 øre ekstra per liter inkl. moms.

Læs mere om initiativet på: https://www.dccenergi.dk/co2

Foto: DCC energi