De seneste måneders Corona-krise har ikke lagt en dæmper på de gode idéer og lysten til at udvikle i landdistrikterne i Midt- og Nordvestsjælland. Snarere tværtimod. Det sås tydeligt, da der torsdag ved midnatstid var deadline for at søge årets sidste LAG-pulje på knap 4 mio. kr. Antallet af ansøgninger var ikke mindre end 52, og i alt blev der søgt om 15,2 mio. kr. Så kampen om støtten bliver meget hård. Det er også bemærkelsesværdigt, at flere foreninger end normalt har søgt puljen, der ellers de seneste par år har været domineret af erhvervsprojekter.

Markant stigning i forhold til sidste ansøgningsrunde
Den sidste ansøgning tikkede ind 1 minut før deadline natten imellem torsdag og fredag, og dermed nåede LAG op på hele 52 ansøgninger, hvilket er ny rekord. Sammenlagt er der søgt om støtte på over 15 mio. kr. Det er en stigning i forhold til sidste runde, hvor LAG Midt-Nordvestsjælland modtog 32 ansøgninger på i alt 9 mio. kr. Dengang var det også rekord, så der er ingen tvivl om, at ordningen bliver stadig mere kendt og populær.

”Det er dejligt, at så mange lokale ildsjæle og iværksættere har fået øjnene op for LAG-ordningen,” siger en tilfreds formand Flemming Engtoft Larsen fra Kalundborg og fortsætter:

”LAG-midlerne er unikke, fordi vi både kan støtte almene formål og erhvervsprojekter. Faktisk har LAG-midlerne vist sig at være en af de allermest effektive metoder til at skabe nye arbejdspladser i områder, hvor væksten ellers ikke er udpræget høj. Det skyldes måske, at vi som en lille, fleksibel og lokalt forankret organisation er i øjenhøjde med de mindste virksomheder og dermed virker mindre skræmmende. Samtidigt noterer jeg mig også med tilfredshed, at mange foreninger denne gang har søgt hos os. I starten af denne programperiode var det dem, der fik flest penge, mens det de senere år mest har været virksomheder.”

Forhåbning om nye LAG-midler i 2021
LAG-ordningen får sine midler fra den store EU-kasse, og med både Brexit, COVID-19 og budgetforhandlinger på agendaen er der fortsat uklarhed om, hvordan og hvornår ordningen fortsætter. Men den lokale formand er optimistisk:

”Intet er sikkert endnu, men mange steder i systemet er der en forventning om, at man laver 2021 til et såkaldt ’overgangsår’, så LAG’erne kan fortsætte driften og med midler fra den kommende 7-årige budgetperiode være med til at holde hjulene i gang. Det behov er jo bestemt ikke blevet mindre de seneste par måneder,” slutter Flemming E. Larsen.

Støtten fra LAG Midt-Nordvestsjælland tilgodeser landdistrikterne i Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk Kommune.

Med forbehold for udviklingen i COVID-19 er det planlagt, at den 17 personer store bestyrelse udvælger projekter til støtte i starten af juni, og senest på Grundlovsdag 5. juni ved de håbefulde ansøgere, om de er blevet indstillet til støtte.