Asnæsværket kan nu levere grøn fjernvarme til Kalundborg by og grøn procesenergi til Novo Nordisk og Novozymes. Fredag den 21. august 2020 indvier H.K.H. Kronprinsen det ombyggede kraftvarmeværk.

Efter tre års intenst arbejde med at ombygge Asnæsværket kan H.K.H. Kronprinsen indvie kraftvarmeværket, der nu er i stand til at levere el og varme uden at fyre med fossile brændsler.

“Med deltagelse af Kronprinsen kan vi nu markere afslutningen på en omfattende ombygning. Asnæsværket har fået et nyt og grønnere liv, som kommer borgere og virksomheder i Kalundborg til gode, og som bidrager markant til Danmarks grønne omstilling,” siger Morten Hultberg Buchgreitz, koncerndirektør i Ørsted, som ejer og driver Asnæsværket.

Asnæsværket har været igennem en omstilling fra sort til grøn energi. Da Kraftvarmeværket blev idriftsat og indviet i 1959 af Frederik 9. og frem til blok 5, der blev indviet under overværelse af H.M. Dronningen og Prins Henrik, var anlæggene bygget til at fyre med kul. Med den nye blok 6 er produktionen nu omstillet til at fyre med resttræ fra bæredygtigt skovbrug.

“Ved at skifte til bæredygtig træflis, reducerer vi Asnæsværkets årlige CO2-udledning med omkring 800.000 tons CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra mere end 400.000 biler,” siger Morten Hultberg Buchgreitz.

Kronprinsen ved Royal Run. Foto: ABW