De seneste tal fra Danmark Statistik afslører, at gymnastikforeningerne siden 2016 har oplevet en nedgang i antallet af medlemmer mellem 0-18 år.

Tal fra Danmarks Statistik afslører, at der i Kalundborg kommune over en årrække på 4 år har været en markant nedgang i antallet af børn og unge, der går til gymnastik. Faldet er på hele 391 medlemmer hvilket svarer til et fald på 19%.

Fodbold- og svømmeforeningerne her ligeledes oplevet et fald på hhv. 21% og 17% hvorimod de to andre sportsgrene i top 5, håndbold og badminton, har oplevet en fremgang på hhv. 19% og 7%.

De foreninger i Kalundborg kommune, der har oplevet den største vækst i perioden 2016-2019, er danseforeningerne med en stigning på 123 medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 2.460%, da der kun var 6 tilmeldte i 2016.

Udviklingen i Kalundborg kommune er ikke lig udviklingen på landsplan, hvor gymnastikforeningerne har fået 6.566 flere medlemmer i perioden, badminton 3.225 stk. og svømning 2.290 stk.

Hos webshoppen Kids-world, hvor forældre kan finde alt til at klæde deres børn godt på, følger man udviklingen inden for især sport meget tæt, da udviklingen naturligvis har en stor indflydelse på det kommende udvalg og mærkevalg til webshoppen.

“Vi har godt kunne mærke, at interessen for gymnastiktøj og især specifikke svømmemærker hos vores kunder er steget. Det afspejler selvfølgelig vores udvalg af mærker og produkterne derfra, hvor vi eksempelvis på området for svømmetøj og svømmeudstyr, har øget vores antal af svømmemærker betragteligt,” udtaler Annette Lykke Nielsen.

Hvordan udviklingen kommer til at se ud i fremtiden, er svær at spå om. Dog kunne man godt forestille sig, at det fortsat vil være de samme 5 idrætsgrene, der topper listen på landsplan: Fodbold, gymnastik, håndbold, svømning og badminton.

Kilde: Danmarks Statistik – http://statistikbanken.dk/IDRAKT01

 

Kilde: Danmarks Statistik