Vi lever i en tid, hvor man som menneske ofte bliver afbrudt. Vi skal kunne omstille os og der er en forventning om, at vi hele tiden forholder os til nye informationer. Alle informationers umiddelbare tilgængelighed og telefonens vedvarende flow af notifikationer, sms’ er og mails hakker vores opmærksomhed op og gør det sværere og sværere for os mennesker at koncentrere os. Derfor åbnede Kalundborg Bibliotek i april et særligt fordybelsesrum, der med sin indretning understøtter arbejdsprocesser, hvor man skal holde fokus og koncentrere sig.

Fordybelsesrummet blev som udgangspunkt minimalistisk indrettet. Det skyldes, at biblioteket har haft en aftale med adjunkt Marie Brøgger Najbjerg og hendes billedkunsthold fra Kalundborg Gymnasium. Eleverne har som en del af deres undervisning her i sensommeren udviklet et design til rummet. Deres opdrag har været at forstærke oplevelsen af rummet som et sted, hvor man kan finde gode betingelser for at fordybe sig.

Derudover har eleverne med afsæt i begrebet ’Medborgerskab’ udviklet nogle installationer med stole. Installationerne vil blive placeret på Kalundborg Bibliotek og indbyde til smukke møder mellem mennesker, der ikke i forvejen kender hinanden. Folkebiblioteket er nemlig fortsat et særligt sted i Danmark, fordi et usædvanligt bredt udsnit af befolkningen bruger institutionen.

Og Kalundborg Biblioteker vil meget gerne samarbejde med kommunens borgerne. Vi tror på, at hvis vi skaber tingene sammen, er der så meget større sandsynlighed for, at det bliver vedkommende og relevant for jer borgere at komme på jeres biblioteker.

Projektet releases tirsdag 8. oktober, kl. 14:30-15:00. Biblioteket er vært ved en lille servering og underviser og elever vil fortælle de fremmødte om tankerne og processerne bag de færdige værker. Alle interesserede er mere end velkomne til at deltage.