Hvis du vil have, at din stemme skal tælle med ved folkeafstemningen, skal du sikre dig, at din stemme ikke bliver ugyldig. Du kan her læse om, hvad du skal huske, og hvad du skal undgå, når du skal stemme.

Når du møder op på valgstedet, skal du først aflevere dit valgkort til valglisteføreren, der så krydser dig af på valglisten. Derefter får du udleveret din stemmeseddel. Hvis du ved en fejl har glemt dit valgkort, kan du alligevel godt få lov til at stemme, hvis du har husket legitimation, som for eksempel kørekort, pas eller sundhedskort.

Herefter går du ind i stemmeboksen med din stemmeseddel, og det er her, du skal sætte krydset. Du må kun sætte ét kryds på stemmesedlen, og krydset skal sættes i afkrydsningsrubrikken ud for ja eller nej. Du må ikke sætte krydset uden for rubrikken, og du må heller ikke skravere eller fylde den helt ud.

Et kryds kan være et ”X” eller et ”+”. Du må ikke tegne en smiley eller et hjerte, skrive et bogstav eller lave en cirkel.

I Danmark har vi stemmehemmelighed, og det betyder, at din stemme ikke må kunne genkendes ved optællingen. Det er derfor vigtigt, at din stemmeseddel ikke får et særpræg. Så bliver den nemlig ugyldig og tæller ikke med. Du må derfor heller ikke tegne på stemmesedlen eller skrive ja eller nej.

Du kan bruge den blyant, røde kuglepen eller sorte filtpen, der i forvejen ligger i stemmeboksen. Du må også gerne tage din egen blyant eller kuglepen med. Men reglen om særpræg betyder, at du ikke må sætte krydset med en særlig genkendelig pen, som for eksempel en glimmertusch.

Hvis du skriver forkert eller kommer til at rive stemmesedlen i stykker, kan du få en ny stemmeseddel af en valgstyrer eller tilforordnet vælger uden for stemmeboksen. Men det kan du selvfølgelig kun, hvis du ikke allerede har lagt stemmesedlen i stemmekassen.

Når du har sat krydset på din stemmeseddel, folder du stemmesedlen sammen, så man ikke kan se dit kryds. Så går du ud af stemmeboksen og putter stemmesedlen i stemmekassen.

Du kan også stemme blankt, hvis du ikke ønsker at stemme ja eller nej. Så skal du blot putte stemmesedlen i stemmekassen uden at udfylde den. Dermed bliver stemmen ugyldig, men den vil stadig tælle med i det samlede antal afgivne stemmer og i den samlede valgdeltagelse. Blanke stemmer bliver også opgjort for sig.

Ved folketingsvalget den 5. juni 2019 var valgdeltagelsen på 84,6 procent, og der blev afgivet i alt 3.569.521 stemmer ved valget. Der var i alt 37.801 ugyldige stemmer, hvoraf 27.781 var blanke.

Kilde

Foto: ABW