For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse, at du skal deltage i en grundlovsceremoni.

To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni. Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati og herefter give hånd til borgmesteren.

Ansøgere, som er bosat i Kalundborg Kommune, og som er optaget på lovforslag nr. L33 om indfødsrets meddelelse fremsat den 2. februar 2023, kan deltage i den kommende grundlovsceremoni på rådhuset i Kalundborg Kommune. Du skal være borger i Kalundborg Kommune, for at deltage i grundlovsceremonien.

Ansøgere, som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni, og som er optaget på lov nr. 1158 (L227) af 8. juni 2021, lov nr. 2582 (L56) af 28. december 2021 eller lov nr. 874 (L170) af 21. juni 2022 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i grundlovsceremonien.

Næste grundlovsceremoni afholdes torsdag den 25. maj 2023 kl. 17.00 i rådssalen, Holbækvej 141b, 4400 Kalundborg. Tilmelding til grundlovsceremonien åbner den 11. april 2023.

Læs mere her

Foto: ABW