Skatteministeren har netop præsenteret Folketinget og forligskredsen på ejendomsområdet for første del af It-tilsynets trykprøvning af ejendomsområdet og orienteret om, at Vurderingsstyrelsen begynder at sende de første nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne på den anden side af sommerferien.

Her kan ejerne af 50.000 boliger forvente at modtage en ny vurdering og efterfølgende tilbagebetaling af evt. for meget betalt boligskat.

”For første gang siden 2011 er vi nu klar til at sende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Der er ingen tvivl om, at det har været et langt sejt træk at nå hertil, men så meget mere positivt er det, at vi nu er, hvor vi skal være. Nu kan vi se frem til, at de nye vurderinger bliver udsendt til danskerne” siger skatteminister Morten Bødskov.

De resterende ejerboligvurderinger vil blive udsendt i etaper fra 2022. Det er forventningen, at der i alt udbetales 14 mia. kr. til boligejerne i for meget betalt boligskat i løbet af hele udsendelsesperioden.

Det forventes fortsat, at implementeringen af de nye boligskatteregler kan ske fra 2024 og frem, om end projektet er komplekst, fordi det beror på data fra mange kilder og har afhængigheder til mange andre IT-projekter.

It-tilsynets trykprøvning fortsætter i efteråret med fokus på tidsplanen for udsendelsen af erhvervsvurderingerne, og It-tilsynet vil sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen og Skatteministeriet vurdere mulige behov for justeringer i lovgivning, økonomi og organisering.

”Det er en stor gevinst for hele ejendomsvurderingsprojektet at have It-tilsynet med ombord. De bidrager ikke alene med at pinpointe udfordringerne i projektet, men kommer også med en række vigtige anbefalinger og observationer til den videre færd. Derfor er jeg glad for, at vi i sin tid tog beslutning om at lade dem trykprøve ejendomsvurderingssystemet. De skal have en stor tak for indsatsen og det gode arbejde”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Skatteministeriet har tidligere meddelt Finansudvalget, at der er behov for yderligere resurser til udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem. Finansudvalget forelægges i fjerde kvartal et endeligt aktstykke for ejerboligvurderingerne, når It-tilsynets trykprøvning af denne del af projektet er afsluttet.

Læs mere her

Foto: ABW