Kalundborg Kommune har i samråd med Hede Danmark konstateret, at der endnu ikke er vand nok i Øvre- og Nedre Halleby Å til at kunne sejle med båden og grødeskære.

Kalundborg Kommune vurderer, at terminen godt kan forlænges, når der ikke er udsigt til større nedbørshændelser og ej heller problemer med afledning af vandet.

Kommunen har lavet aftale med Hede Danmark om at have bådene parat, så de kan rykke ud med dags varsel, når det vurderes, at der er vand nok til at sejle.

Grødeskæringsfristen i Øvre- og Nedre Halleby Å udsættes til den 7. januar 2021, hvorefter der skal foretages en ny vurdering, hvis det fortsat ikke kan lade sig gøre at skære grøden.

Læs mere her

Foto: ABW