Hede Danmark skærer grøde i Nedre og Øvre Halleby Å i uge 3.

Planen ser ud som følger:

Mandag-onsdag skæres Nedre Halleby Å.

Torsdag-fredag skæres Øvre Halleby Å. Torsdag morgen lukkes udløbet af Øvre Halleby Å med en flydespærring.

Planen er vejledende og der tages forbehold for uforudsete hændelser og maskinnedbrud.

Læs mere her

Foto: ABW