Kalundborg Kommune oplyser at, der tilbydes gratis vaccination mod lungebetændelse for særlige grupper.

Regeringen har sammen med et enigt Folketing besluttet en bred indsats om vaccination af ældre, sårbare grupper og sundhedspersonale.

Fra den 22. april 2020 vil der blive tilbudt gratis vaccination til beboere på plejehjem og personer med særlig høj risiko for lungebetændelse.

Som borger skal du kontakte din praktiserende læge, som vil kunne oplyse dig, om du er i målgruppen for vaccinen.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Foto: ABW