Et nyt år er begyndt. Gørlev vil lave morgenmadstilbud til eleverne, skabe mere forældreinddragelse og indrette et ungerum. Indsatser, der alle understøtter handlingsplanens mål om bedre trivsel og læring for eleverne.

Gørlev Skole vil i det nye år fokusere på at styrke elevtrivslen, sænke elevfraværet og hæve det faglige niveau. Derfor har skolen søgt om midler fra Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje til en række indsatser, der alle understøtter deres mål om bedre trivsel og læring for skolens elever.

Morgenmadstilbud til eleverne

Gørlev Skole har oplevet, at nogle elever kommer i skole uden at have spist morgenmad og måske endda uden madpakke. Det gør det svært for eleverne at holde koncentration og fokus på både læring og det sociale miljø. For at give eleverne en god start på dagen, vil skolen derfor lave et års forsøg med morgenmadstilbud.

”Formålet med morgenmadstilbuddet er at øge elevernes trivsel og sænke elevfraværet og herigennem sikre øget læring”, udtaler skoleleder på Gørlev Skole, Heidi Schønberg.

Forældreinddragelse i ”Det gode ungeliv i Gørlev”

Sammen med det lokale fritidsliv, SSP, Ungdomsskolen, Børn og Familie, Sundhed og Udvikling og Kultur og Fritid er Gørlev Skole gået ind i et samskabelsesprojekt om det gode børne- og ungeliv i Gørlev. Formålet med projektet er, at flere børn og unge skal opleve at både forældre, frivillige og kommunale aktører samarbejder om de unges trivsel og bakker op om og ansporer til et reduceret alkoholforbrug, og undgåelse tobak og andre rusmidler.

”Et væsentligt element i vores handlingsplan er at arbejde med en helhedsorienteret trivselsindsats, der også omfatter elevernes sociale trivsel i fritiden, som understøttes af deres forældre. Derfor ønsker vi at sætte et større fokus på det gode forældresamarbejde”, udtaler Heidi Schønberg.

Til dette forløb ønsker Gørlev Skole at afholde et forældrearrangement den 8. februar med fællesspisning for 6. til 10. klasse, hvor formålet er at sikre forældreopbakning til projektet.

”Ungerum” – et elevinitiativ

De unge på Gørlev Skole har, med elevrådet i spidsen, i flere år ønsket sig et ”Ungerum” på skolen, hvor de kan holde pausen sammen i rare omgivelser med f.eks. spil. For at støtte eleverne i at have dette rum, hvor de kan pleje deres sociale relationer på tværs af klasser i nogle pæne rammer, har skolen søgt om midler til indretning af Ungerummet. Midlerne skal bruges til indkøb af møbler, brætspil m.m.

”For at imødekomme elevernes ønsker skal Ungerummet selvfølgelig også indrettes i samråd med frivillige elever, herunder elevrådet”, forklarer Heidi Schønberg.

Foto: ABW